8-Sağlanan Yardım ve Haklar

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a-Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e-İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

5510 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca iş kazası ile meslek hastalığı sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri genel sağlık sigortasından karşılanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı halinde Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.