İnşaat İş Kolu Ve İş Güvenliği

İnşaat sektörü iş kazalarının en çok olduğu bir alan. Özellikle sigortasız ve mevsimlik işçi çalıştırmanın yoğun olduğu inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları, gerçekte SSK iş kazaları istatistiklerinin çok çok üzerinde seyrediyor.

Ülkemizde inşaat işkolunda iş güvenliğini sağlamak üzere hazırlanmış özel bir yönetmelik var adı: "Yapı İşlerimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü". Eğer inşaat, tünel gibi hizmetleri de içeriyor ise ek olarak "Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük" devreye giriyor.

Saydığımız iki tüzük ile birlikte "İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü"," İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük", "İşyeri hekimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkıdaki Tüzük", "Ağır ve Tehlikeli İşer Tüzüğü", "Makina Koruyucuları Yönetmeliği", "Gürültü Yönetmeliği", "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve benzeri yasal düzenlemelere değişik aşamalarda ihtiyaç duyuluyor.

İnşaat işkolu ile ilgili üzerinde durulması gerekli başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

A. Çalışma alanının güvenliği:

1. İşyeri düzeni
2. İnsan ve cisimlerin düşmesine karşı alınacak önlemler.
3. Yangından korunma
4. Aydınlatma.

B. Kalıp ve İskeleler.

1. Bir ve iki sıra dikmeli iskeleler
2. Asma iskeleler
3. Çelik borulu iskeleler

C. Kaldırma araçları

D. İş makinaları

E. Kazılar, toprak işleri, tüneller, yeraltı çalışmaları

F. Yüksekte yapılan işler.

G. Merdivenler

H. Yıkım işlemleri

J. Elektrik işleri

K. Sağlık tehlikeleri, ilk yardım, sağlık hizmetleri, işyeri hekimliği

L. Tehlikeli maddeler.

M. Kişisel koruyucular

N. İçme suları, sosyal tesisler

O. İş Kazaları

Görüldüğü gibi inşaat sektöründe ii kazalarına neden olan faktörler oldukça fazla.

Kullanılan her makina, yapılan her iş işin özel iş güvenliği kurallarının yazılması ve uygulanması gerekli. Bu nedenle iş güvenliği uzamanına gereksinim hayati bir önem aşıyor.

Diğer bir anlamda iş riski analizinin hayati bir rolü var.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği