16-Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması

5510 sayılı Kanunun 20 nci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 46, yeni 42 nci maddeleri uyarınca;

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır.

4/b kapsamında sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, ölenin kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.