Fastfood İşçileri ve İş Güvenliği Sorunları

Avustralya'da The National Occupational Health and Safety Commission (NOHSC) Ekim 1999'de genç fast-food işçilerinin çalışma koşullarını inceleyen bir araştırma başlattı.Araştırma için Avusturalya'da 3 eyalette 132 adet fast-food işletmesi olan bir zincir firma seçildi. Burda çalışan işçilere anket kanalıyla sorular soruldu ve aşağıdaki bulgular elde edildi;

* Küçük yaralanmalar ve yanıklar en sık karşılaşılan iş kazaları olarak görüldü. Bu kazaları düşme ve kayma ile sonuçlanan kazalar takip ediyor.
* Ancak iş saati ve iş günü ile sonuçlanan kazalara pek rastlanmadı.
* İşyerlerinde şiddet ise az rastlanan bir sorun.
* Zaman kaybı ile sonuçlanan kazalar en çok sabahları ve öğle yemeği sırasında meydana geliyor. Bu dönemler işin en yoğun saatleri.
* Yeni işe başlayanlar işçilerde zaman kaybına neden olan kaza görülmedi.
* İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sisteminin riske maruziyet, tehlike ve kaza ilişkisi hakkında önemli bir yardımı olduğu anlaşıldı.
* Diğer benzer fast- food işletmelerinde de benzer tehlike ve riskler tesbit edildi.
* İş sırasında verilen eğitimlerin işçiler tarafından güvenlik eğitimi olarak algılanmadığı ortaya çıktı.
* Genç işçilerin aynı işletmede iki veya üç yıl çalıştığı öğrenildi.
* İçkili ve eroin almış müşterilerin bir tehlike kaynağı olarak değerlendirilmelidir.

Araştırmada ortaya çıkan önemli bir çarpıcı sonuç ise part time çalışan fast-food işçilerinin kaza ve hastalık profillerinin tam gün çalışan diğer işçiler ile aynı olması ve daha fazla kaza ve hastalığa maruz kalmalarıdır.

Araştırma sonucunda fast-food işyerlerinde alınması gerekli önlemlere ilişkin öneriler şu şekilde belirlenmiştir;

* Tüm bağlı işyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemine geçilmelidir.
* Tüm kazalar, riskler kayıtlara geçmeli ve tüm eğitimlerde yer almalıdır.
* Eğitimler genç işçilere ulaştırılmalıdır.
* Bayilik verilen işyerleri ana firmann iş güvenliği sistemini kabul etmelidir.
* Toptan alınan malzemelerin konulduğu kutular bıçak ve kesici malzeme ile değil ağzı açılabilen kutularda taşınmalıdır.
* Kızartıcılar için temizlik, filtreleme, yağ boşaltma prosedürleri geliştirilmelidir.
* İşle ilgili şiddet kontrol altına alınmalıdır.
* Elle taşıma ve maksimum taşıma ağırlığı sınırlandırılmalıdır.
* İş Salığı ve İş Güvenliği komitelerinin rölü genişletilmelidir.
* Diğer zincir fast-food şirketleri ile işbirliği yapılmalıdır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği