İş ve işçi sağlığı

Herhangi bir üretimin içinde yer alan örneğin makina imal eden, sağlık sektöründe görev yapan, hizmet üreten, araştırma yapan herkes yaptığı işi ile ilgili değişik riskler ile karşı karşıyadır. Biz bu risklere mesleki riskler adı veriyoruz.

Kömür madeninde çalışan bir işçi toza maruz kalmakta, kaynak ustası kaynak gazlarını solumakta ve gözleri ışınlardan etkilenmekte, uzun süre bilgisayarların karşısında çalışan bir kişinin gözleri yorulmakta, bel, sırt ve bilekleri ağrımakta, bir cerrah ameliyat ortamında uzun süre ayakta kalmaya bağlı sorunlar ile karşı karşıya bulunmakta ve hepatit-B gibi kanla bulaşan hastalıklara maruz kalmakta, bir balerin nokta duruşu nedeniyle parmak ve tırnak sorunları ile karşılaşmakta, bir ev hanımı kullandığı ev aletlerinden kaynaklanan bir çok tehlikeler ile iç içe yaşamaktadır. Bu örnekeri çoğaltmak ve tüm çalışanlara yaymak mümkündür.

Mesleki risklerin ortadan kaldırılamaması veya kontrol altına alınamaması nedeniyle iş kazaları, meslek hastalıkları, mesleki stressler ortaya çıkmakta, başta çalışanlar olmak üzere herkesin sağlıkları etkilenmekte, çalışma verimleri düşmekte, üretime yaptıkları katkılar azalmaktadır.

Çalışma yaşamı içinde yer alan mesleki riskler gerekli önlemler alındığı takdirde ortadan kaldırılabilir, sonuçları en asgari düzeye indirilebilir, tekrarlanmasının önüne geçilebilir.

Burada üzerinde önemle durulması gereken nokta güvenli ve risksiz bir ortamda çalışma çabasının yaşamın her alanında var olduğunun bilincine varmaktır. Yani güvenlik, evde, okulda, işyerinde, seyahat sırasında, yürürken her an varlığını hissettirmesi gereken bir ihtiyaçtır.

Güvenli yaşam güvenlik fikrinin, güvenlik kültürünün bir sonucudur. Güvenlikli yaşam, sürekli yaşayan örgütlü bir kurum olarak ele alınmalı ve güvenli yaşam için mücadele vermeden güvenli bir ortama kavuşulamayacağı hatırlardan çıkartılmamalıdır.

Daha sağlıklı bir çalışma ortamı için kaybedilecek zamanımız yok.